เครื่องผลิตชิ้นส่วนจากน้ำยา Polyurethane

เครื่องผลิตชิ้นส่วนจากน้ำยา Polyurethane
เครื่องผลิตชิ้นส่วนจากน้ำยา Polyurethane

เครื่องผลิตชิ้นส่วนจากน้ำยา Polyurethane กลุ่ม Auxiliary Equipment Series, PU (Polyurethane) Casting, PU (Polyurethane) Injection Foam Machine, PU Elastomer, Electrical Casting, Potting Encapsulation, Filter Bonding, Renewable Energy, Composites, และ Solventless Packaging
01.

Polyurethane Mixer With Vacuum

02.

Automatic Heating Table

03.

Polymer Raw Chemical Reaction Kettle 500L 300L 200L 100L 50L

04.

PU Sheet Cutting Machine

/ Benefit

ข้อดีของผลิตภัณฑ์


/ Certification

Certification

/ Contact Us
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.