/ COMPANY  -  Duraflex D

Duraflex  D บริษัทแรกที่ลูกค้าเรียกใช้บริการด้านโพลียูรีเทน

นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้า

/ OUR STORY

กว่า 30 ปี ในวงการอุตสาหกรรมยางและ Polyurethane

บริษัท ดูราเฟล็กซ ดี จำกัด (duraflex d) ก่อตั้งเมื่อ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553  ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ในวงการอุตสาหกรรมยางและโพลียูรีเทน โดยการร่วมงานกับองค์กรชั้นนำของโลกทั้งในด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์ยางและด้านการจัดจำหน่ายสารเคมีน้ำยา Polyurethane Elastomer

สินค้า >> link

Duraflex D  มีความชำนาญเฉพาะด้านโพลียูรีเทน มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านการผลิตและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกใช้งาน โพลียูรีเทน อิลาสโตเมอร์ ให้เหมาะสมกับการผลิตและเหมาะสบกับความต้องการของผู้ใช้งานในทุกขั้นตอน (End User & Application)

ภายในห้องปฏิบัติการวิจัย (Laboratory) เราค้นคว้า วิจัยและพัฒนา (Research & Development) ด้านวัสดุและเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า

เราจึงเป็นผู้จัดจำหน่าย โพลียูรีเทน อิลาสโตเมอร์ (Polyurethane Elastomer) ครบวงจรที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยางและโพลียูรีเทน อิลาสโตเมอร์ มายาวนานกว่า 30 ปี

"
ถ้าลูกค้ามีปัญหา ขอให้นึกถึงผมเป็นอันดับแรก ผมจะหาทางแก้ปัญหาให้ได้

ผู้ที่จะไปเสาะแสวงหานวัตกรรมเกี่ยวกับ "โพลียูรีเทน" (Polyurethane) จากทั่วทุกมุมโลก เพื่อมาพิชิตอุปสรรคให้แก่ลูกค้าอย่างเบ็ดเสร็จ ช่วยสร้างความประทับใจจนกลายเป็นขาประจำนับเป็นโมเดลการตลาด ยึดบริการลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ผลักดันธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง

คุณ อภัย อนันตเสถ ผู้ก่อตั้ง Duraflex D

สั่งซื้อสินค้า หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่

ให้ผู้เชี่ยวชาญของเราช่วยดูแล แนะนำ หรือ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโพลียูรีเทน ได้ทุกเรื่อง

ติดต่อเรา