Duragroup ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก

น้ำยา Polyurethane

ทาง Duragroup ได้ร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ โรงเรียนวัดพรานนก ตำบลโพสาวหาญ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 14 ม.ค.2566 ที่ผ่านมา ทาง Duragroup และผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่าน หลายๆบริษัทได้ร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ โรงเรียนวัดพรานนก ตำบลโพสาวหาญ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่จะเติบโตเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศชาติ ดั่งคำขวัญวันเด็กแห่งชาติที่ว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”